نحوه لغو خدمات

سفارش های ثبت شده فقط در همان روز قابل ویرایش یا انصراف می باشد. البته در صورتی که در ساعات پشتیبانی درخواست ارسال شود و پشتیبان پاسخگو باشد.کاربر گرامی برای انصراف و لغو سفارش خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید.